Öğrenim Sürecinde Değerlendirmenin Önemi

degerlendirmeÖğrenim yaşantımız boyunca belli sürelerde karşımıza değerlendirme sınavları çıkmıştır. Özellikle ÖSS yeni adıyla ÖKS zamanı değerlendirme testleri ile sıkça karşılaştığımız hatta bunaldığımız bir dönemdir. Bazılarımın çok ciddiye aldığı bazılarımızın ise ne gerek var mantığı ile yaklaştığı değerlendirmeler aslında öğrenim sürecimiz boyunca çok önemli dönüm noktalarıdır.
Değerlendirmeler; öğrenim sürecince öngörülen ilgili özel eğitsel hedeflerin gerçeklenme düzeyini ölçümler. Bu belirleme var olan programın işleyişte karşılaşılan olası sorunların belirlenmesi amacına da hizmet edebilmektedir.
Öğretme & Öğrenme süreçlerinde öğrencilere kazandırılması planlanan yeterliliğe dayalı bilgi, beceri ve tutuma ilişkin davranışların ne düzeyde kazandırıldığının belirlenmesine yaramaktadır. Her işte olduğu gibi öğretim süreci sonundaki ürünün hangi standartta olduğunun bilinmesi gerekir. Aksi durumda öğretim işi rastlantılara dayalı yürütülür ki, böyle bir anlayış eksiliğiyle de eğitimin tanımında temel alınan ?bireye kasıtlı ve istendik davranış kazandırmadan? söz edilmesi güçtür.
Eğitimde planlanan ve uygulanan yaşantı düzenlerinin istendik davranışları kazandırmadaki ?uygunluk? durumlarının belirlenmesi için de değerlendirme süreci zorunludur.
Öğretme & Öğrenme yaşantılarını öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre ayarlamak ve düzenlemek içinde değerlendirme sürecine gereksinim duyulmaktadır.
Öğretim programlarının uygunlandıkça alınacak sonuçlar ışığında sürekli geliştirilme gereği de değerlendirme süreciyle çok yakın ilişkilidir. Bu aynı zamanda öğretim programının toplam kalite ve stanartlarının yüksetilmesi açısından da zorunludur.

Değerlendirme sürecinin hem öğretim programına, hem öğretmene hem de öğrenciye sonuçlar ışığında kendi eksiklerini tamamlama ve geliştirme olanağı vermesi için de değerlendirme süreci gerekmektedir. Eğitim durumları ile ortaya çıkan ürünün bu ürünün oluşumuna etki eden öğeler tarafından incelenmesi ve geliştirilmesi ise ancak değerlendirme süreci ile sağlanabilir.


Yorum Yok
  1. Henüz yorum yapılmamış.
Yorum Yapın